Fairarmarkalar

 • YALIS enjamlary BIG5 DUBAI 2022-e goşular… .. Gelýäris!

  YALIS enjamlary BIG5 DUBAI 2022-e goşular… .. Gelýäris!

  Häzirki wagtda sergä taýynlyk görýäris.“YALIS” diňe bir sink erginli gapy gulplary, magnit gulp korpuslary, müşderileriň öý şkafynyň tutawaç seriýasy, gurluşyk enjamlary we ş.m. ýaly dürli funksional we moda enjam önümlerini görkezmek bilen çäklenmän, müşderileri hem üpjün etdi ...
  Koprak oka
 • BIG-5 sergisi, “Yalis” enjamlary gelýär….Biz taýýar!

  BIG-5 sergisi, “Yalis” enjamlary gelýär….Biz taýýar!

  Uly 5, Dubaýdaky global merkezi bolan Gündogar bilen Günbataryň arasynda derweze bolup hyzmat edýän gurluşyk pudagy üçin iň uly we täsirli waka.“Yalis” Europeanewropa bazaryna hyzmat etmegi we diapazony ösdürmegi maksat edinýän täze döredilen dinamiki enjam markasydyr ...
  Koprak oka
 • CIDE 2021 meýilnama boýunça şu ýerde boldy, YALIS ýene-de dürli önümler getirdi

  CIDE 2021 meýilnama boýunça şu ýerde boldy, YALIS ýene-de dürli önümler getirdi

  Househli öýi özleşdirmek “Ara Of” sarp ediş derejesiniň umumy gowulaşmagy we sarp ediş düşünjeleriniň yzygiderli täzelenmegi bilen, öýi özleşdirmek öý sarp edişiniň yzyna gaýtaryp bolmajak hakykatyna öwrüldi.Hytaý, has köp mukdarda täze c ...
  Koprak oka
 • YALIS Interzum @ home 2021-de peýda bolar

  YALIS Interzum @ home 2021-de peýda bolar

  COVID-19-yň täsiri sebäpli iki ýyllyk Koelnmesse Koelnmesse sanly platformasyna üýtgedildi.Interzum @ home 04.07.2021 aralygynda bolar.“Interzum @ home” -de 24 töweregi ýurtdan 140-dan gowrak kompaniýa Koelnmesse sanly platformasynda önümlerini we hyzmatlaryny hödürlär....
  Koprak oka
 • YALIS 124-nji kanton ýarmarkasynda görkezilýär

  YALIS 124-nji kanton ýarmarkasynda görkezilýär

  Täze tutawaç ýygyndylaryny hödürleýän Guanç Guangzhououdaky Kanton ýarmarkasynda YALIS üçin uly üstünlik.Hytaýyň iň möhüm çäresi bolan Guanç Guangzhououdaky Kanton ýarmarkasyna we 25500-den gowrak sergi kompaniýasy oňa gatnaşdy.Öň ...
  Koprak oka
 • 16-njy “Indo Build Tech Jakarta” sergisi

  16-njy “Indo Build Tech Jakarta” sergisi

  2-nji maýdan 6-njy maý aralygynda ICE (Indoneziýa konwensiýasy sergisi) YALIS-de geçirilen “Indo Build Tech Jakarta” sergisi hem bu sergä gatnaşdy.“Indo Build Tech Event Series” -iň iň ulusy we öňdebaryjy bina & int ...
  Koprak oka
 • Interzum 2019-da wakalar

  Interzum 2019-da wakalar

  2019-njy ýylyň awgust aýynda YALIS topary Germaniýanyň Köln şäherinde geçirilen Interzum ýarmarkasyna gatnaşdy.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Interzum mebel öndürmek we içerki dizaýn boýunça dünýäde öňdebaryjy söwda ýarmarkasydyr.Theewropadaky bazarlary ýerli derejede hasam giňeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys....
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň: