YALIS paýlaýjy

wukelan
https://www.yalisdesign.com/yalis-distributor/

Ukraina bazary

Celeste Trade, IISDOO-nyň Ukraina bazaryndaky wekili.Hardwareerli enjam satyjylar, lomaý we gapy öndürijiler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.2017-nji ýyldan 2019-njy ýyla çenli aýrylmaz iş hyzmatdaşlygy bilen Ukrainada öz markamyzy tanatmaga başladyk.

https://www.yalisdesign.com/yalis-distributor/

Wýetnam bazary

Islendik myhmanhana Wýetnam paýdarlar jemgyýeti, Wýetnam bazaryndaky başga bir IISDOO wekili.Gurluşyk üçin gozgalmaýan emläk öndürijiler bilen ýüzbe-ýüz bolan Wýetnamda jemi 8 kiçi marka gapy kompaniýasy bar.2014-nji ýylda hyzmatdaşlyga başladyk. Häzirki wagtda IISDOO Hafele, aleale we Imuntex bilen bäsleşýän ygtybarly we hoşniýetli şekil döretdi.

ýuen
Sinjiapo
https://www.yalisdesign.com/yalis-distributor/

Singapur bazary

BHM Singapur bazaryndaky agentimizdir.Gozgalmaýan emläk öndürijileri üçin arhitektura enjamlaryny üpjün edýän ýokary meşhurlyga eýe.IISDOO 2019-njy ýylda Singapurda öz markamyzy tanatmaga başlaýar.

https://www.yalisdesign.com/yalis-distributor/

Günorta Koreýa bazary

IISDOO markasynyň Günorta Koreýaly distribýutory Joil ART käbir Europeanewropa markalary üçin Günorta Koreýada distribýutordy.2019-njy ýylda IISDOO markasy bilen hyzmatdaşlyga başlap, IISDOO markasy bilen iýul aýynda 2020 KOREABUILD-a gatnaşar.

nanhan
shalabo
https://www.yalisdesign.com/yalis-distributor/

Saud Arabystany bazary

Jiddanyň golaýyndaky günbatar şäher Taifde ýerleşýär.Co. Door, Saud Arabystanynda gapy tutawaçlary, akylly gulplar, gapy enjamlary, şkaf tutawaçlary ýaly gurluşyk materiallaryna ünsi jemleýär.IISDOO 2019-njy ýyldan bäri Co. Door bilen resmi taýdan hyzmatdaşlyk edýär.

https://www.yalisdesign.com/yalis-distributor/

Litwa bazary

UAB Romida 20 ýyldan gowrak wagt bäri diňe Litwada däl, eýsem daşary ýurtlarda-da gulplara, tutawaçlara, iliklere we beýleki gapy enjamlarynyň lomaý we bölek söwdasyna ünsi jemledi.Önümleriniň giň görnüşini yzygiderli giňeltmek.IISDOO we ROMIDA 2019-njy ýylda hyzmatdaşlyga başladylar we ROMIDA Litwada IISDOO-nyň söwda markasy boldy.

litaoowan

Habaryňyzy bize iberiň: