Taslamalar

Taslamalarymyz

IISDOO Dizaýn, gapy tutawaçlaryndan başlap, gapy çeňňeklerine, gapy saklaýjylaryna, gapy tomaşaçylaryna, gapy goragçylaryna we gapy ýapyklaryna çenli binagärlik gapy enjam üpjünçiliginiň talaplaryny üpjün edip biler, IISDOO size sink garyndysy, alýumin garyndysy we gapy enjamlary çözgütleri üçin seriýany açyp biler. poslamaýan polat enjamlary.

IISDOO Dizaýn gurluşyk taslamalaryňyza uýgunlaşyp biler, ine, dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän käbir gurluşyk taslamalarymyz we binalarymyz.

Köl Siti

Köl Siti

Halkara Leýk Siti Çongçinde ýerleşýär, işläp düzüjisi Siangjiang International China Real Estate Co., Ltd.IISDOO bu taslama gatnaşmak we gapy enjamlary bilen üpjün etmek üçin bir agza bolmak mertebedir.

Awstraliýa Derýa daşy

Awstraliýa Derýa daşy

Awstraliýa Derýa daşy, ähli taslamasy üçin IISDOO BF74204 bölünen gulp seriýasyna uýgunlaşdyryldy.Hilinden kanagatlanmak bilen IISDOO Awstraliýa bazarynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga başlady.

Gülleýän Da Nang

Gülleýän Da Nang

Gülleýän diň, Da Nang şäherindäki ilkinji ekiz diň taslamasy bolup, 2008-nji ýylyň iýun aýynda her 37 gatly diňiň gurluşygy bilen gurlup başlandy.Berilýän önümler: HIONE kwartiranyň esasy gapysy üçin akylly gulp we IISDOO garnituralary bilen gulp.

Güýz bagy

Güýz bagy

Güýz bagy, CBD sebitiniň Şanhaý şäherinde ýerleşýär.Taslamasy üçin IISDOO BF7037 split gulp seriýasyny kabul etdiler.Wilalary ýokary hilli gapy enjamlary bilen birleşdirip, jaýlary kesgitläň.

“Baltschug Kempinski” myhmanhanasy

“Baltschug Kempinski” myhmanhanasy

IISDOO BF seriýaly gapy tutawaçlary, Moskwanyň Kempinski şäherindäki Baltschug myhmanhanasynda ulanyldy.IISDOO, taslama üçin ýörite gapy gulplaryny üpjün ediji.

Ysraýylda Iordaniýa çeşmeleri

Ysraýylda Iordaniýa çeşmeleri

“Israel Jordan Springs” 3 köli, söwda merkezlerini we baglary öz içine alýan meşhur taslama.Bu takmynan IISDOO BF74223 we BF74229 bölünen gulplary ulanýan takmynan 230 hm² taslama.


Habaryňyzy bize iberiň: