Faceerüsti gutarýar

Dürli gutarmalar

Surfaceerüsti bejermek üçin 20-den gowrak pellehana bar, dürli ýerüsti bezegler dürli görnüşli gapylary we giňişlikleri saýlamaga we birleşdirmäge mümkinçilik berýär."Müşderileriň dürli mümkinçilikleri bar we bu kärhanalaryň müşderi bazasyny özüne çekmegine we ösmegine, ýokary baha we wepaly müşderileri döretmegine we adamlaryň satyn alma kararlaryna täsir edip biler."Biz köp saýlaw döwründe ýaşaýarys.

Mundan başga-da, dizaýnerleriň we gapy öndürijileriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin IISDOO gapy tutawaçlary, gulp jisimleri, gapy saklaýjylary, gapy ilikleri hem şol bir görnüşde edilip bilner, bu gapy enjamlaryny has birmeňzeş edýär we gözelligini ýokarlandyrýar.

üstü gutarýar

Anti-okislenme

IISDOO duz sepmegiň synag wagty 96 sagat töweregi.Käbir müşderiler kenarýaka sebitlerinde ýaşaýarlar, çygly howa okislenme garşylygy üçin has ýokary islegi talap edýär.Şeýle hem duz sepmek synag wagtyny 200 sagatdan gowrak edip bileris.


Habaryňyzy bize iberiň: