Önümçilik

Önümçiligiň netijeliligini has gowulaşdyrmak üçin IISDOO täze kompýuter san gözegçiligi (CNC) tehnologiýasyny hödürledi.Adaty maşyn gurallary bilen deňeşdirilende, CNC has ýokary hilli we takyklyk bilen toplumyň gaýtadan işlenişini tamamlap bilýän maşyn gurallarynyň hereketine we gaýtadan işlenişine gözegçilik etmek üçin sanly maglumatlary ulanýar.2020-nji ýylda CNC maşynlaryny hödürlemekden başga-da, IISDOO Awtomatiki ýuwujy maşyn, awtomatiki nurbat sürýän maşyn we beýleki täze enjamlary hem goşar.Bu enjam bilen IISDOO önümçilik we önümçilik mümkinçiliklerini ep-esli ýokarlandyrdy we önümçilik prosesi ulgamy hasam kämilleşdirildi.

2020-nji ýyl IISDOO-nyň akylly önümçilik zawodyny açan ilkinji ýylydyr.Awtomatiki guýma maşynlary, awtomatiki ýuwujy maşynlar, awtomatiki nurbat gaplaýjylar we beýleki awtomatiki enjamlar, şeýle hem hünärmen tehniki işgärleriň goşulmagy bilen önümçilik ulgamyna janlylyk girizildi.Şol bir wagtyň özünde, IISDOO üpjünçilik zynjyryny saýlamagy we dolandyrmagy güýçlendirdi, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak prosesini ýola goýdy we üpjün edijilere gözegçilik etmek ukybyny güýçlendirdi.

Duz spreý synag enjamy

Duz spreý synag enjamy

Awtomatiki guýma maşyn

Awtomatiki guýma maşyn

Awtomatiki gaplaýyş enjamy

Awtomatiki gaplaýyş enjamy

Zawod ISO ulgamynyň standartlaşdyrylmagy, önümçilik kuwwatynyň yzygiderli ýokarlanmagy, ýöriteleşdirilen önümleriň we adaty önümleriň has hiline gözegçilik we gowşuryşyň durnuklaşdyrylmagy IISDOO-a geljekde güýçli bäsdeşlikde müşderiler bilen aragatnaşyk saklamaga we dürli ýöriteleşdirilen zerurlyklary kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär. Müşderiler.

Awtomatiki ýuwujy maşyn

Awtomatiki ýuwujy maşyn

Kompýuter san dolandyryş enjamy

Kompýuter san dolandyryş enjamy

Sikl synag enjamy

Sikl synag enjamy


Habaryňyzy bize iberiň: