Inçe çarçuwaly aýna gapylar üçin minimalist aýna gapy gulpy

Inçe çarçuwaly aýna gapylar üçin minimalist aýna gapy gulpy

Gysga düşündiriş:

Material: alýumin garyndysy

Mortise: EURO standart berkitme gulpy

Duz spreý synagy: 72-120 sagat

Synag sikli: 200,000 gezek

Gapynyň galyňlygy: 8-12mm

Arza: täjirçilik we ýaşaýyş jaýy

Adaty gutarnykly: mat gara, mat atlas altyn


 • Eltip bermegiň wagty:Tölegden 35 gün soň
 • Min.Order mukdary:200 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 50000 bölek / bölek
 • Töleg möhleti:T / T, L / C, kredit kartoçkasy
 • Standart:EN1906
 • Şahadatnama:ISDO9001: 2015
 • Duz spreý synagy:240 sagat
 • Önümiň jikme-jigi

  Sorag-jogap

  Haryt bellikleri

  292 卖点 长 图 (英文版)

  常规 铝 框 铝型材 图 图 1

  Amatly alýumin aýna çarçuwanyň ölçegi (omöriteleşdirilen)

  çarçuwaly aýna-gapy gulpy

  Näme üçin YALIS GUARD aýna gapy gulpuny saýlaň

  1. Durnukly gurluş

  2. Custöriteleşdirilen hyzmat

  3. Kesgitli dizaýn

  4. 10 ýyldan gowrak tejribe

   

  Durnuk gurluşy

  GUARD, EURO standartyna ýetýän sikl synagyndan 200,000 gezek geçdi.GUARD bazardaky iň durnukly gurluşlardan biri bolan turba leňňer gurluşyny ulanýar.

  Custörite hyzmat

  GUARD-yň aýna bölegi, ululygyny alýumin aýna gapy çarçuwasyna (alýumin profiline) görä düzüp bolýar.Şeýle hem, GUARD-yň materialy alýumin bolany üçin, GUARD-yň gutarmagy, aýna gapyny we umuman aýna gapynyň gulpuny edip bilýän alýumin aýna gapy çarçuwasy ýaly edilip bilner.

  Kesgitli dizaýn

  GUARD seriýaly aýna gapy gulpunyň daşky görnüşi, inçe çarçuwaly aýna gapy gulpynyň arasynda iň öňdebaryjy dizaýn, has minimalist we owadan bolan ýeke tutawaç dizaýnyny kabul edýär.

  10 ýyldan gowrak tejribe

  YALIS, 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan gapylar üçin gapy enjamlarynda ýöriteleşen öňdebaryjy öndüriji.Şeýle hem, öz gözleg we gözleg topary, önümçilik liniýasy we satuw topary bar.YALIS ISO9001, SGS, TUV we EURO EN şahadatnamalaryny berdi.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: YALIS dizaýny näme?
  J: YALIS Design orta we ýokary derejeli gapy enjamlary çözgüdi üçin öňdebaryjy marka.

  S: OEM hyzmatyny hödürlemek mümkin bolsa?
  J: Häzirki wagtda YALIS halkara markasy, şonuň üçin sargyt boýunça marka paýlaýjylarymyzy ösdürýäris.

  S: Marka paýlaýjylaryňyzy nireden tapyp bilerin?
  J: Wýetnamda, Ukrainada, Litwada, Singapurda, Günorta Koreýada, Baltika, Liwan, Saud Arabystany, Bruneý we Kiprde distribýutorymyz bar.Beýleki bazarlarda has köp distribýutor ösdürýäris.

  S: marketerli bazardaky paýlaýjylaryňyza nähili kömek eder?
  A:
  1. Biziň paýlaýjylarymyz üçin sergi otagynyň dizaýny, mahabat materiallarynyň dizaýny, Bazar maglumatlary ýygnamak, internet mahabaty we beýleki marketing hyzmaty ýaly marketing toparymyz bar.
  2. Satuw toparymyz, ýerli has gowy we çuňňur ösüş üçin bazar gözlegleri üçin bazara baryp görer.
  3. Halkara söwda markasy hökmünde, markamyzy bazara çykarmak üçin professional enjamlar sergilerine we Russiýada MOSBUILD, Germaniýanyň Interzum ýaly gurluşyk material sergilerine gatnaşarys.Şeýlelik bilen biziň markamyz ýokary abraýa eýe bolar.
  4. Täze önümlerimizi bilmek üçin paýlaýjylar ileri tutarlar.

  S: Siziň paýlaýjylaryňyz bolup bilerinmi?
  J: Adatça bazardaky TOP 5 oýunçysy bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Satuw topary, marketing we mahabat kanallary bolan oýunçylar.

  S: Bazardaky ýeke-täk paýlaýjyňyz bolup bilerinmi?
  J: Biri-birimizi tanamak zerur, bize YALIS markasyny mahabatlandyrmak üçin anyk meýilnamaňyzy teklip ediň.Soleke-täk paýlaýjy bolmak mümkinçiligini has köp ara alyp maslahatlaşyp bileris.Bazar ýagdaýyňyzy göz öňünde tutup, her ýyl satyn almak maksadyny sorarys.

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: